Groot Gezin
Eenouder-gezinnen
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

14. En wat.......... als je hulp nodig hebt?

Soms gebeurt er iets, en dan heb je hulp nodig. Niet iedereen heeft familie of vrienden die kunnen helpen, binnen handbereik. Welke instanties zijn er om in geval van nood hulp te verlenen? En hoe zijn de ervaringen met die instanties. Hebben ze je goed geholpen, of had je er niets aan? Of werkten ze zelfs tegen?

Graag horen we ieders ervaringen op dit gebied als een wegwijzer voor wie hulp zoekt!

Reactie voor op de website?

14.1. Het internet als je hulp nodig hebt

Op het Internet vinden we vele sites die belangrijk kunnen zijn.
 1. De schuldenwijzer https://www.creditcard.nl/schuldenwijzer helpt mensen bij het voorkomen en aflossen van schulden.

 2. De Gezinszorg

 3. Humanitas
  Van de diensten van Humanitas kan iedereen gebruik maken, in het bijzonder diegenen die (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben om hun leven op eigen wijze vorm te geven.

 4. Maatschappelijk Werk
  Hier vindt een overzcht over maatschappelijk werk.

 5. NPV: Nederlandse Patiëntenvereniging

 6. De huisarts: Een informatief gesprek met de huisarts kan U op weg helpen op zoek naar hulp.

 7. Financiële hulp: de Gemeentelijke Kredietbank

Reactie voor op de website?

14.2. Hulp vanuit kerken

 1. Stichting Schuilplaats
  Kerkewijk 115
  Veenendaal
  tel 0318 526123
  Zie hier voor België

  Interkerkelijke stichting met doel: vanuit de reformatorische grondslag advisering, voorlichting en daadwerkelijke hulp bieden bij: o.a. vragen rondom levensbeding en levenseinde, huwelijks- en relatieproblemen, psychiatrische problemen (bv overspannenheid en angsten) en Psycho-somatische problemen (bv hyperventilatie en spanningshoofdpijn)

 2. Voor acute nood is met dag en nacht bereikbaar:
   St. zorgconsulenten voor de gereformeerde gezindte (szc)
   postbus 137
   3700 AC Barneveld
   0342 420012
  Doel: het dienen van mensen met een verstandelijke handicap door ondersteuning bij het verwerven en regelen van die zorg waarvan de client vindt dat deze het best past bij zijn/haar persoonlijke behoeften en levensomstandigheden.
Er dan is er nog de Reformatorische Stichting Thuiszorg (voor gezin/kraamhulp). Het adres is ons onbekend.

Belgie specifiek  Kijk ook eens bij het Kruispunt voor christelijke hulpverlening

Reactie voor op de website?

14.3. Leger des Heils

Ik heb ooit hulp gevraagd aan het Leger des Heils, ik was ten einde raad. Ik ben alleenstaand moeder van een groot gezin, 10 kinderen. Het hoe en waarom doet er nu even niet toe.

Vorig jaar zaten we financieeel en daardoor emotioneel in een crisis doordat er 3 kinderen naar de middelbare school gingen en ik maar even vooruit 1800 gulden boekengeld moest betalen en de benodigde schoolspullen aan moest schaffen. De 1400 gulden studiefinanciering was ruimschoots onvoldoende, de spullen hadden ze toch nodig, was van de 1800 gulden bijstand niet te betalen. Het draaide erop uit dat we echt honger leden. We kookten pannen havermout.

Overal klopte ik tevergeefs aan voor hulp. Het enige wat het opleverde was òf een oordeel òf een afwijzing. Ten einde raad het Leger des Heils gebeld. Nou ik kan je verzekeren dat dat een hele hoge drempel was, te meer omdat ik altijd zelfstandig kon functioneren, iets waar ik in onze situatie veel waarde aan hecht. Maar de keus was òf gezichtsverlies, òf de kinderen geen fatsoenlijk eten. Geen keus dus.

Ik kreeg een luitenant aan de telefoon die zeer terughoudend en argwanend reageerde. Ik kon tenslotte wel een junk zijn of zo. De moed zonk me in de schoenen, maar ja, ik had A gezegd. Na de man mijn schrijnende situatie uitgelegd te hebben, wou hij toch zelf even persoonlijk verifieren of mijn verhaal wel klopte en maakte met mij een afspraak voor de week!!!! daarop.

Hij kwam (in vol leger ornaat!!) en, om een lang verhaal kort te maken, wij kwamen vanaf de daaropvolgende week in aanmerking voor "broodhulp". Dat hield in dat we zaterdags gebeld werden om 5 uur wat er aan overschot ingezameld was van bakkers. Dat betekende dat we de ene week 20 stokbroden konden halen en de andere week niks. Daar hadden we dus absoluut niks aan, we hadden geen vriezer en moesten sowieso zorgen dat er voor het weekend brood in huis was omdat we nergens op konden rekenen. Daarbij kwam dat de kinderen het 2 straten verder op moesten halen, voor iedereens schandaal.

Maar ja, beter dan stelen toch? Ja, ondanks de ellendige armoede wilde ik toch de moraal hoog houden. Totdat de luitenant op een zaterdag belde en de kinderen er niet waren...... Ik ging zelf en de luitenant overhandigde mij een plastic zak met wederom tig stokbroden. Er was een of ander feest aan de gang, er stonden tafels boordevol luxe koude schotels, belegde broodjes etc, waar de luitenanten gretig van aten. De tranen sprongen in mijn ogen van vernedering en verdriet. Wat had ik graag mijn kinderen aan die tafel zien smullen!! Ik heb verder bedankt voor de eer.

Dit heeft mij in meerdere opzichten vreselijk geraakt en mij in mijn eer en vertrouwen in de mensheid en de waarde van eerlijkheid aangetast. Sorry hoor, maar ik krijg werkelijk de indruk dat alles kan als je maar vooral niet eerlijk bent, een alcoholist, junk of asielzoeker bent, dat je dan overladen wordt met hulp. Ik ben beslist geen racist, mijn kinderen zijn allemaal donker, maar wie doet er in vredesnaam iets voor zijn naasten? Hoeveel stichtingen, goede doelen en fondsen zijn er niet, behalve voor Nederlandse bijstandsmoeders, die zoeken het maar fijn uit.

Het valt mij soms erg zwaar om eerlijk te blijven en niet verbitterd te raken. Zeker als je uitspraken krijgt zoals: wie in Nederland honger lijdt is te lui om te eten!!! Wat een onbegrip, onwetendheid..... wat een taboes op armoede. Hou dan je moraal maar eens hoog!

Toch vind ik het allerbelangrijkste dat mijn kinderen eerlijke sociale volwassenen worden, dus.... kiezen op elkaar en doorgaan, tegen hoeveel muren ik ook oploop. We hebben gelukkig elkaar en onze gezondheid en daar ben ik hoe dan ook dankbaar voor, maar toch, soms......

Reactie voor op de website?

14.4. Leger des heils: wat een vreemde toestand???

Hallo,

Wat een rare toestand zeg. Het klinkt bijna te bizar om waar te zijn, hoe kunnen ze nu zoiets doen??? Dat ben ik niet gewend van het Leger.

Ik heb ook niet de indruk dat je met dit gebaar echt geholpen werd. Af en toe wat brood, dat schiet natuurlijk niet op. Ben je wel eens met je probleem naar de soc.dienst gegaan?? Ik meen mij te herinneren dat je daar bijzondere bijstand aan kan vragen voor extra kosten zoals bijv. de kosten voor de schoolspullen van je kids.

Ik weet niet waar je woont, maar ik zou je graag helpen . Alleen weet ik nu even niet hoe???

Succes en groeten, Elly, mama van 4 kinderen

Reactie voor op de website?

14.5. Sociale dienst

Een bijstandsuitkering bedraagt   839,49 waarvan wij na alle vaste lasten en rekeningen gemiddeld   181,51 per maand aan overhouden om met 11 personen van te (over)leven.

Bijzondere bijstand gold niet voor schoolspullen (zoals je voor veel dingen nee krijgt of   37,66 per maand terug moet betalen). Dit jaar is er een extra uitkering van   113,45 voor schoolbenodigdheden.

De vader is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor extra kosten, hij betaalt een bedrag van   136,13 aan de sociale dienst die dat basisinkomen aanvult tot bijstandsnivo,   839,49 dus. Het is wat dat betreft oneerlijk geregeld, pa heeft een goede baan en een goede(?) advocaat. Je staat met je rug tegen de muur op alle fronten.

Ik bedenk me echter wel 10 keer eer ik me nog eens zo laat vernederen door "hulpverlening" van b.v het Leger des Heils; staat er ook nog met grote letters op hun gebouw:

WIJ GELOVEN NIET IN WIE DAN LEEFT WIE DAN ZORGT....

Reactie voor op de website?

14.6. Mag ik je op weg helpen?

Met verbazing jouw verhaal gelezen. Ook ik ben een alleenstaande moeder van 6 kinderen en leef al een paar jaar van een bijstandsuitkering. Inderdaad is het geen vetpot, maar gelukkig zijn er veel mogelijkheden om voor allerlei extra's in aanmerking te komen. Zelfs studiefinanciering voor middelbare scholieren.

Je mag me mailen, zodat we samen eens naar jouw situatie kunnen kijken? Zoals het nu gaat kun je het natuurlijk niet lang volhouden. Na jaren weet ik aardig de weg in de wirwar van financiele bijdragen. Mijn mailadres is .

Groetjes van Ilona

Reactie voor op de website?

14.7. Burgers weeshuis

Hoi bijstandmoeder met groot gezin,

Ik heb zelf ook in de bijstand gezeten met drie kinderen. Ik weet niet of je er iets aan hebt, maar wanneer je bijstand krijgt kun je je laten inschrijven bij het burgers weeshuis. Dan krijg je in ieder geval 2 keer per jaar een uitkering gestort op je rekening. Dat bedrag hangt af van het aantal kinderen dat je hebt en hoeveel. Ik geloof dat het geldt voor kinderen boven de 8 jaar. En dan is het ook nog zo dat kinderen boven de 12 meer krijgen.

Met de kerstdagen kun je een heel groot kerstpakket ophalen. En er zitten echt hele lekkere en bruikbare dingen in. Heel veel mensen weten het niet maar informeer maar eens bij het burgers weeshuis bij je in de buurt. Je hoeft het geld niet af te dragen aan de sociale dienst. De uitkeringen vinden plaats in juni en december. Dus voor de grote vakantie en net voor kerst. Groetjes, Marjan

Reactie voor op de website?

14.8. Bijdrage IBG

Naar ik meende, kan er bij de IBG ook een bijstand aangevraagd worden voor schoolkosten van kinderen die op de middelbare school zitten. Ga eens kijken op www.ib-groep.nl, daar is vast de informatie te vinden. Veel succes.

Jikke

Reactie voor op de website?

14.9. Hulpfonds bijzondere noden

Lieve moeder met supergroot gezin,

een aantal jaren geleden kregen wij als 4e en 5e kindje een tweeling. Omdat we geen auto meer hadden, hij was toch te klein, wilden wij een fietskar hebben. Deze kostten toen nog heel veel geld, ruim duizend gulden. Wij hadden zelf maar 500, en hebben het fonds voor bijzondere noden aangeschreven. Dit ging via een verklaring van een maatschappelijk werker. We kregen de andere 500 van hen! Zonder problemen, gewoon gestort.

Ik denk als jij jouw situatie met de schoolboeken uitlegt, je ook zeker een gehele of gedeeltelijke vergoeding zal krijgen. De ib groep is ook een goeie optie, als je minder dan ƒ 50.000 (€ 22.689 )per jaar aan belastbaar inkomen hebt. Daarnaast kan je vrijstelling of vermindering van ouderbijdrage op school vragen. Ouderbijdrage is ook niet verplicht, maar ik vind dat als je het wel kan betalen het niet meer dan normaal is om te betalen voor de extraatjes op school.

Ik hoop dat je wat aan deze informatie hebt en veel sterkte de komende tijd.

Yvonne

Reactie voor op de website?

14.10. GGD/School/vrouw en de bijstand/M.I.M.

(Reactie op Leger des Heils)

Beste Moeder van groot gezin.

Wat jammer dat het niet duidelijk is uit welke regio je komt. Daarom wat tips die in de regio Breda bruikbaar zijn (dus ook voor andere gezinnen bruikbaar). Informeer eens via de basisschool of zij geen instanties kennen die zij kunnen inschakelen. Ook de GGD is bezig met een grootschalig onderzoek naar de gevolgen van leven onder het bestaansminimum. Hebben zij geen middelen om je door te sturen? In Breda zit een comité Vrouw en de bijstand voor hulp aan moeders in deze situaties. En de kruisvereniging kent hier een groep M.I.M.moeders: Moeders informeren Moeders.

Wie weet is er een lotgenoot die je op weg kan helpen. Is er in jullie gemeente een algemene informatiebalie voor sociale zaken in het stadskantoor? Deze kan je mischien beter op weg helpen als een individuele maatschappelijk medewerker. Zij hebben een algemener overzicht op de mogelijkheden.

Ik wens je heel veel sterkte toe.
Ans

Reactie voor op de website?

14.11. Tip

Ikzelf woon ook niet in de buurt van familie of kennissen, maar heb sinds kort steun aan een programma van Humanitas tw. Homestart. Dit zijn vrijwilligers die bij jou thuis komen om jou met bepaalde dingen te kunnen helpen bv op jouw kinderen passen zodat jij ff alleen boodschappen kan gaan doen, ik weet niet of het ook in Uw woonplaats is maar ik zou gewoon eens informeren, succes.

groetjes Monique

Reactie voor op de website?

14.12. Marian/burgers weeshuis?

Hoi Marian,

graag zou ik van je wat meer info willen over burgers weeshuis? Is er een site van? Dat zou helemaal makkelijk wezen natuurlijk.

groetjes Roëlla

Reactie voor op de website?

14.13. Speciale noden

Mag ik aub het adres waar ik heen moet schrijven voor de speciale noden?

Bedankt,

Reactie voor op de website?

14.14. Burgers Weeshuis

Ik heb op internet gezocht naar Burgers weeshuizen, maar kreeg alleen informatie over de geschiedenis van een aantal huizen. Zou je mij ook wat meer informatie kunnen geven hier over?

b.v.d. Ray

Reactie voor op de website?

14.15. Leger des heils (2)

Hallo,

Ik las je verhaal, en ik moet je vertellen dat veel mij bekend klinkt. Ik ben zelf een alleenstaand moeder van 5 kinderen in de leeftijd van 1, 4, 6, 8 en de oudste is 12. Zelf heb ik ook bij het Leger des Heils aangeklopt. Ik was een tijdje niet verzekerd, een van de kinderen was doodziek. De huisarts kon mij wel helpen, maar bij de apotheek kreeg ik geen midicijnen zonder te betalen. Er zat dus veel spoed achter. Inderdaad, een zak oude brood hadden ze te bieden, waar ik op dat moment niks aan had.

Ik weet pressies hoe dat voelt. Want zo laag willen we niet gaan, maar soms krijg je met omstandigheden te maken, dat hoe hard je ook probeert. Het overkomt je, ja zelfs een allochtone alleenstaande moeder. Het leven is voor ieder even hard. Ik vindt het jammer dat veel mensen dat niet begrijpen.

Nadia

Reactie voor op de website?

14.16. Burgers weeshuis

Kun je me wat meer vertellen over Burgers Weeshuis en hoe het werkt, want ik ben een bijstandsmoeder met 8 kinderen en leef al jaren van de bijstand. Ik heb allang niets leuks meer met mijn kinderen kunnen doen. Dus het zou fijn zijn als ik een beetje hulp zou krijgen.

Met dank

Reactie voor op de website?

14.17. Burgers weeshuis

Ik heb heel wat afgezocht op internet maar kon hier niets over vinden. Wie heeft er meer informatie, ik hou mij aanbevolen.

groetjes Yvon

Reactie voor op de website?

14.18. Burgers Weeshuis

www.jeugdenjongerenhulp.nl is de site van het Burger- en Nieuwe weeshuis te Arnhem, maar er zijn meer van dit soort stichtingen, zoek maar eens op www.google.com op Burger en Weeshuis.

Jos

Reactie voor op de website?

14.19. Burger Weeshuis

Hallo,

Ik ben alleenstaande moeder met 3 kinderen van 17, 12, 2 jaar. Ik heb wat kunnen vinden op de site van burger weeshuis, maar jammer dat het niet geldig is in Rotterdam. Weet iemand een gelijk soortig stichting in Rotterdam? Hoor ik graag.

J.V.

Reactie voor op de website?

14.20. Bijzondere noden

Ik las het verhaal van Yvonne over het aanschrijven van een stichting bijzondere noden. Nu ben ik zelf actief op dit terrein en zou graag meer informatie willen van mensen, die op de hoogte zijn van zulke stichtingen (voor en na de oorlog waren er zeer veel).

AdeJ

Reactie voor op de website?

14.21. Home-start

Ook ik heb aan home-start meegedaan, en het is allemaal heel positief verlopen. Ik wil het dan ook iedereen aanraden!

liefs Isa

Reactie voor op de website?

14.22. PersoonsGebonden Budget

Voor (alleenstaande) ouders die zelf iets mankeren of kinderen hebben die iets mankeren: voor extra hulp en ondersteuning zou je een persoonsgebonden budget aan kunnen vragen. Dit is een budget waarmee je zelf hulp en verzorging in kunt kopen.

Ik ben een alleenstaande gehandicapte moeder van drie kinderen (10, 7 en 5 jaar) met ook nog twee chronisch zieke kinderen, waarvan er eentje ook een aan autisme verwante stoornis heeft. Uiteraard zorgt deze combinatie van problemen voor een ernstige (over)belasting en hebben zowel ikzelf als mijn oudste zoontje een indicatie voor PGB en kopen we daar hulp, zorg en begeleiding van in. Zonder dat zou ik het alleen zorgen voor mijn kinderen niet vol kunnen houden.

Wellicht een tip voor anderen? Kijk eens op: www.pgb.nl.

groetjes, Anne

Reactie voor op de website?

14.23. Hallo alleenstaande moeder

Hallo, ik ben Mirjam, alleenstaande moeder van twee kinderen van 4 en 11. Ik wil weten waar ik dat kan vinden burgers weeshuis. Waar moet ik zoeken? Ik woon in Den Haag.

Meertje

Reactie voor op de website?

14.24. Raar gevoel

Het is een heel vreemd gevoel om een groot eenoudergezin te zijn zonder kinderen, gisteren heeft jeugdbescherming ze namelijk van school weggehaald zonder mij van te voren in te lichten. Ik loop rondjes in huis, ga van de een na de andere kennis en zit af en toe wat achter de computer; er komt niet echt iets uit mijn handen, tussendoor nog even huilen en zorgen maken dan weer proberen positief te denken en door te gaan met bezigheden, al zijn die er nu bijna niet meer. Want naar het zwembad zonder kinderen ga je niet en boodschappen zijn opeens ook overbodig, ik kan geen haren kammen of ze knuffelen, of ik meer problemen heb dan anderen? Nee, ik ben alleen een groot eenouder gezin en dat op zich blijkt al een reden voor hulpverleners om zich zorgen te maken dat het eventueel niet goed zal gaan,. De problemen die ik in mijn gezin heb zijn de problemen waar iedere ouder mee te maken heeft, niet meer en niet minder. Ik ben gek op mijn kinderen en ondanks dat ik wel eens uitval zal ik ze nooit iets aandoen zoals degeen bekend van krant en tv.

Vandaag heb ik de uitspraak van de rechter op papier gekregen en ik schrok alsnog van de leugens die er in vermeld staan. Is er iemand die hier ook mee te maken heeft of heeft gehad?

Reactie voor op de website?

14.25. Wat moet ik doen als ik op straat komt te staan!

Hallo,

ik ben een alleenstaande moeder met 3 kinderen waarvan 2 oudste een van 20 (jongen) en een jongen van 18 en dochter van 16 jaar, voor de rest heb ik helemaal geen familiekontakten en sta er alleen voor met heel veel schulden en schuldeisers die achter me aan zitten terwijl ik een schuldsanering heb aangevraagd.

Maar nu mijn brandende vraag: stel ik word het huis uitgezet, waar kan ik heen? 'Blijf van mijn lijf' kan niet, mijn jongens kunnen er niet heen. Waar moeten we we heen? De jongens zijn wel als woningzoekende ingeschreven, maar dat duurt ook jaren. Wie heeft hier een antwoord op? Alvast bedankt. Ps ik zit ook in de WW

Croes

Reactie voor op de website?

14.26. Leger des Heils

Hoi Croes,

Je kunt nergens heen behalve misschien naar het leger des heils. Laat huur of hypotheek altijd voorgaan, andere schuldeisers kunnen wachten, maar huis, voedsel, gas, licht en water eerst, laat je niet op stang jagen om andere schulden eerst af te lossen, poot stijf houden hoor.

Sterkte, Antoinette

Reactie voor op de website?

14.27. Fondsen

Hoi,

voor fondsen kun je op zoek gaan naar de elsevier cdrom of het fondsenboek, dat hebben ze in de meeste instellingen voor maatschappelijk werk/sociaal raadslieden wel staan. Daar staat niet alles in, maar wellicht iets waar je iets aan hebt.

Verder vind ik het idioot hoe sommige werkende moeders op bijstandsmoeders reageren. De maatschappij betaalt voor die bijstand? Ja, dat kan kloppen. Maar wie denk je dat betaalt voor jouw kinderopvang, dat doe je zeker helemaal zelf? Een beetje hersenloze reacties vind ik dat.

Ik ben 20, heb kinderen en heb ook een tijdje in de bijstand gezeten en ik kan je vertellen dat het geen pretje is hoor. De gemiddelde bijstandsmoeder zit echt niet gniffelend op de bank voor 'n LCDtv, het is worstelen, elke cent zes keer omdraaien. Ivm mijn leeftijd was voor mij werken niet eens gunstig, mijn minimumloon lag ver onder de uitkering, dus ik moest alsnog aangevuld worden en mijn handje ophouden, hoe hard ik ook werkte. Geen opwekkend vooruitzicht. Verder had mn ex me achtergelaten met nogal wat schulden, waardoor ik gewoon op geen enkele manier uitkwam en me steeds verder in de nesten werkte. Sinds een jaar ben ik weer verder aan het gaan met mijn universitaire opleiding, en ik leef van studiefinanciering. Een paar dagen in de maand meld ik me ziek op school, en huur ik een raam. Strookt totaal niet met mijn opvoeding of mn karakter, maar het is de enige manier om mijn studie af te ronden zonder tienduizenden euro's extra schuld op me te laden.

Waarom ik dit vertel? geen idee. Niemand die het verder weet, het is niet iets dat ik aan de grote klok hang. Voor mij zegt het feit dat deze klotekeus nog de beste keus is al meer dan genoeg over de hele financiele situatie en opties die je hebt als '4e wereld moeder'. Ik vind het een heel kwalijke zaak dat juist degenen die beter zouden moeten weten de aanval hier openen. Tekenend dat de identiteit en eigenwaarde zo opgehangen worden aan het ongetwijfeld marginale baantje wat reactiegeefsters verheerlijken.

Het is niet makkelijk. Natuurlijk moet ieder zijn eigen verantwoordelijkheid dragen, want ieder van ons was er zelf bij toen we de kinderen maakten. Maar dat betekent niet dat het makkelijk is, het is vaak genoeg worstelen. En de buitenwereld kijkt altijd mee, heeft altijd genoeg te wijzen en te fluisteren. Jammer dat dat hier op de site ook moet.

Samantha

Reactie voor op de website?

14.28. Logeeradres aangeboden

Wij hebben een logeerhuis, misschien is het een idee om met een zekere regelmaat je kind[eren] hier een gezellig weekend te laten doorbrengen. We zijn bekend met diverse stoornissen die verwant zijn aan het autisme spectrum. Dit zou dan mogelijk via een p.g.b. betaald kunnen worden. Wij hopen dat dit misschien een mogelijkheid is om jezelf, maar ook je kind te ontlasten.

hartelijke groet

Reactie voor op de website?

14.29. Tweeverdieners betalen dubbel belasting

Wat nou hersenloze reactie Samantha, tweeverdieners betalen nog altijd dubbel belasting, dus logisch dat daar een beetje voor wordt gebruikt voor kinderopvangsubsidies. Het merendeel van de kinderopvang betalen ze overigens nog altijd heel terecht zelf.

Bijstandsouders dragen helemaal niets bij, dus ook niet miepen over hoe belastingeld uitgegeven wordt.

Reactie voor op de website?

14.30. Urgente noden/bijzondere noden

Er is in gemeenten/regio's een toenemende belangstelling voor het oprichten van een Noodfonds door samenwerking van hulpverlening, overheid, kerken en fondsen. Wie daarover meer weet, graag bericht. Het gaat om hulp als voorliggende voorzieningen, zoals wet werk en bijstand, pleegzorgwet e.a. niet meer (tijdig) benut kunnen worden. Het kanaal wordt gevormd door hulpverleners (die doen de aanvragen). Snelheid van werken wordt door deze samenwerking sterk bevorderd. Wie uit meerdere plaatsen hiervan weet, graag bericht, omndat fondsen dit willen stimuleren, zeker nu de WMO er aan komt.

AdeJ

Reactie voor op de website?

14.31. Reactie op raar gevoel

Ik begrijp het niet helemaal. Waarom zijn je kinderen nu precies weggehaald? Er is een groot verschil tussen simpele gezinsproblemen en de gezinsproblemen met sneeuwbaleffect, waar je de problemen steeds minder in de hand hebt. Durf je eerlijk te zijn? Ik heb heel wat gezien wat betreft ouders en kinderen. En ben erg benieuwd waarover jij jouw hart wilde luchten door erover te schrijven?

groetjes, Ad

Reactie voor op de website?

14.32. Reactie op leger des heils

Hallo mams met 10 kids. Petje af voor jouw moed en normen. Als je in de buurt zou wonen zou ik je graag helpen. Ik heb bewondering voor je en wens je veel kracht toe.

Adriane

Reactie voor op de website?

14.33. Werken of thuisblijven

Hallo daar,

Ten eerste wil ik even een compliment geven voor de site. Ik ben moeder van 4 kids. 2 jongens en 2 meisjes. Mijn oudste zoon en jongste dochter hebben gedragsproblemen. Wat het precies is weet ik nog niet. De oudste ondergaat nu een gen-onderzoek. Het is nl. niet alleen het gedrag.

Nu heb ik in februari van dit jaar een contract gekregen van 9 maanden. Eerst gingen mijn kiddies naar een gast ouder. Deze had ervaring met ADHD en PPD-NOS. Maar na een tijdje wou ze niet meer op mijn oudste passen. (oja, leeftijden zijn 5, 6, 7 en 9 jaar). Ik had weer een redelijke goeie omgang met mijn ex. Omdat hij een woonplek zocht en ik oppas is ie weer bij mij in huis gekomen. Niet een ideale situatie blijkt nu. Het is de bedoeling dat ie er weer uit gaat.

Maar ik werk 36 uur per week en dat wil ik graag blijven doen. Ik ben niet een stay at home mom, om het zo maar te zeggen. Maar hoe moet het dan met opvang. Ik verdien maar honderd euries meer dan met een uitkering, maar moet wel een gedeelte opvang betalen. (eigen bijdrage). En zoals de meeste wel weten hier, hou je met een groot gezin niet veel van over. Wat moet ik doen om niet meer afhankelijkte zijn van mijn ex en ook niet meteen weer in een uitkering terecht te komen.

Oneerlijk verdeeld trouwens want ze hebben mij jaren achter de broek gezeten dat ik weer aan het werk moest. Staan ze er niet bij stil dat niet elke situatie niet gelijk is? En waarom hebben ze mijn ex niet gepushed?

Heeft iemand tips?

groetjes Joyce "wanhoop" Boonstra

Reactie voor op de website?

14.34. Thuisblijven of werken

Een poos geleden heb ik een keer een bericht geplaatst over dit onderwerp, dat het dus zo belangrijk is om als vrouw van jongsaf aan [na studie] te blijven werken. De halve site viel over me heen, maar dit zijn dan de gevolgen. Wat goed dat u wel werkt. Misschien kun je als je ex weer op zichzelf woont de kinderen in het weekend aan hem uitbesteden en zelf gaan werken bv in de zorg.

Zorg dat je door studies je omhoog werkt. Is een kick voor jezelf en je portemonee. Het is zwaar, maar het scheelt je dan oppasgeld door-de-week. Neem eventueel schoonmaakbaantjes erbij. Ik weet zeker dat je er komt, je denkt verstandig!

Veel succes en blijven werken hoor! [je kunt natuurlijk ook een rijke man trouwen] grapje

Greet

Reactie voor op de website?

14.35. Reactie op Greet

Ja hoor, Greet, fijn om even te kunnen zeggen "ik heb het altijd wel gezegd!". Ik ben er ook nog steeds van overtuigd dat het voor kinderen het beste is als er een ouder thuis is. En heb er ook geen spijt van dat ik thuisgebleven ben na de geboorte van de oudste.

En nu ben ik ook alleenstaand. Met 6 kinderen. Ik word nu afgerekend op een keuze die ik indertijd samen met mijn (nu ex-)echtgenoot heb gemaakt. Hij niet. Hij gaat rustig door met leven....

En dan kun je best zeggen dat het beter is om te blijven werken, maar niet in elk geval is dat mogelijk.

Overigens: ik heb géén uitkering, maar ben een eigen bedrijf gestart en werk nu vanuit huis.

Het is toch van de zotte dat je als ouder tegenwoordig niet meer voor je eigen kinderen schijnt te mogen zorgen?? Als je maar economisch aktief bent... Dat je zorgt dat je kinderen goede en betrouwbare mensen worden is kennelijk minder belangrijk. Maar misschien zeg IK dan over een aantal jaren wel: "Ik heb het toch gezegd..."

Annelies

Reactie voor op de website?

14.36. Reactie Annelies

Hallo Annelies

het is toch geweldig dat je met een eigen bedrijf vanuit huis voor je kinderen kunt zorgen. Ik snap je irritatie dan ook niet. Ga zo door, zou ik zeggen.

groet Greet

Reactie voor op de website?

14.37. Reactie op Greet

Mijn irritatie werd opgewekt door het hoge "zie-je-wel-dat-ik-gelijk-had"-gehalte van je woorden. Ik vind nl nog steeds NIET dat je gelijk hebt. Ik vind dat ouders (en ook alleenstaande moeders) de keus moeten hebben zélf voor hun kinderen te zorgen ipv ze min of meer verplicht toe te moeten vertrouwen aan een kinderdagverblijf/gastouder.

Annelies

Reactie voor op de website?

14.38. Mocht je ooit juridisch advies nodig hebben

dan kun je altijd contact opnemen met het juridisch loket, te vinden via internet. Zij geven gratisch juridisch advies, zodat je voordat je een dure advocaat of wat dan ook spreekt, al weet waar je aan toe bent. Ik heb al meerdere malen vragen gesteld over bijv. de bijstand, erkenning van mijn kindje, hoogte van uitkeringen enz.

Elke keer kreeg ik een mooi en duidelijk antwoord in mijn mailbox waar je ook echt wat mee kan.

Gr. een anonieme moeder in spe

Reactie voor op de website?

14.39. Re: mocht je ooit juridische advies nodig hebben

Heb dringend juridische hulp nodig maar heb het geld niet, hoe kan ik al informatie inwinnen. Dit is dringend!

Reactie voor op de website?

14.40. Zou graag met Ilona in contact komen

Hai Ilona, ik zat even te lezen over alleenstaande moeders en kwam je verhaal tegen. Ik ben niet degene waarop je gereageert hebt, maar zou graag met jou in contact komen omdat ik ook graag hulp nodig heb. Ik ben moeder van 2 kinderen en zit ook heel erg in de problemen. De sociale dienst die draait mij alleen maar van het kastje naar de muur. Ik heb geen uitweg meer en niet dat ik niet werk, ja dat doe ik. Maar je weet als je uitzendkracht bent dan zal je weer altijd plaats moeten maken voor de vaste krachten. Ik loop vanaf 2004 bij de sociale dienst. Ik moest met terugwerkende kracht terug krijgen en ik hoor daar helemaal niets van. Ik ben ten einde raad. Zou je mij willen helpen aub. Mocht je mij terug antwoorden dan zal ik jou mijn mail adres geven.

J

Reactie voor op de website?

14.41. wie kan mij helpen

Hallo Ilona,

Ik ben een alleenstaande moeder met 3 kinderen, een jongetje van 3 en een 2-ling van 4 mnden. Ik zoek hulp want ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik zit op school, 5 dagen in de week en ik heb geen oppas voor mijn kinderen. Verder zoek ik iemand die mij kan helpen met mijn schulden, want ik zit tot diep in mijn nek met die schulden en ik hou aan het eind van de maand niks over met die studiefinanciering. Plus moet ik nu mijn school laten staan omdat ik geen oppas heb. Ik heb mijn studie bijna afgerond. Wie kan mij tips geven?

Mariana

Reactie voor op de website?

14.42. Bijzondere bijstand

U kunt proberen bij uw gemeente bijzondere bijstand te krijgen voor verhuis- en inrichtingskosten. Met een langdurig minimum inkomen en een noodzakelijke verhuizing waar je wellicht niet voor hebt kunnen sparen maak je kans hierop. Informeer bij uw gemeente en wellicht kunt u op de site van de gemeente naar de voorwaarden kijken.

Alle geluk gewenst! SND Mensink.

Reactie voor op de website?

14.43. Raar gevoel

Hoi ik ben ook alleenstaand met 5 kids, en een nachtzuster die gewoon normaal verdient, het allemaal goed voor elkaar heeft. En toch proberen ze mij ook aan alle kanten in een hoek te duwen. Mijn zoon had nm pdd nos. Het kind vertelt dat hij thuis mishandeld werd, puur en alleen om maar wat te vertellen te hebben, daar zijn ze nu wel achter. Maar wel jeugzorg ingeschakeld. En dan opeens zit je in een of anders systeem, net of je niet goed voor je kids kan zorgen. Het gaat prima met mij en mijn kids. Maar in hemelsnaam, haal die jeugdzorg van mijn nek af! Ieder kind heeft toch wel eens een zwamverhaal. Logisch dat ze het gaan checken, maar als ze merken dat er niets aan de hand is, dan is een exuus heel normaal. En laat mij verder zelf mijn zaakjes regelen.

Dus sterkte en ik hoop dat je snel je kids weer thuis hebt,
gr annelies

Reactie voor op de website?

14.44. Info stichting vakantie ook voor u

Stichting vakantie ook voor U organiseert vakantie voor mensen met een minimum danwel lage inkomens. Voor verdere informatie www.stichtingvakantieookvooru.nl.

Reactie voor op de website?

14.45. Rechten

Ik ben een zwanger meisje van 19 jaar. Doordat ik bij mijn vriend weg ben gegaan om bepaalde redenen, woon ik weer thuis bij mijn ouders. Ik zou heel graag weer op mijzelf gaan wonen, maar heb daar op het moment niet genoeg geld voor omdat ik maar een paar uur per week werk. Waar heb ik recht op? Wat voor uitkering kan ik krijgen en waar moet ik die aanvragen? Heb ik voorrang om een woning te krijgen?

En als de vader alimentatie gaat betalen maar het kind wil ik niet naar hem toe erkennen, krijgt hij dan wel rechten met het kindje? Ik hoop dat jullie mij antwoorden kunnen geven.

Groetjes Marloes

Reactie voor op de website?

14.46. Ondersteuning bieden in de dagelijks dingen

Reactie op Hulp

geachte mevr

heb uw mail gelezen, en waarom ik erop reageerde is: ik zoek vrijwilligerswerk, bij mensen die het niet zo breed hebben. Helpen met ideeen. Wij het zelf hebben vroeger meegemaakt, toen mij man werkloos was, en je hebt 2 kleine kinderen en bijstand, dat is inderdaad geen vetpot. Op dat moment moet je creatief zien om te gaan met je uitgaven. Veel dingen zelf maken. Bewust boodschappen, gewoon geen merkprodukten gebruiken, alleen euro shopper dan kun je alles bij albert hein kopen. En hoofd boven water houden.

Onze uitstapjes waren boswandeling , fietsen, kinderenboederij, het thuis gezellig maken. Kado's voor de kinderen haalde ik ze bij zeeman. En spullen verkopen op de rommelmarkt en de bijverdienste in een potje doen. Daar kocht ik materiaal van om spullen te maken, of voor de kinder bijverdienen. Heb ook een tijd oppaswerk gedaan, zwart, tegenwoordig is een opleiding verplicht. Maar het kost niets die opleiding. Daar helpen ze bij ouderopvang. Klussen bij mensen, tuin, dingen waar goed in bent.

We hebben ook een tijd kamers verhuurd, dat bracht ook aardig wat op; heeft wel een nadeel: je krijgt mensen over de vloer. En een poetsadres had ik ook gedaan. Zo probeerden mijn man en ik te vechten voor ons bestaan.

Nu zijn de kinderen de deur uit en mijn man heeft een vaste baan. Alleen ik ben werkloos en daarom ben ik rond gaan kijken voor vrijwilligerswerk. O ja, zou met de gemeente gaan praten of sanering mogelijk is.

Ik hoop dat ik u een steentje bij heb kunnen brengen, met uw vraag.

met vriendelijk groet mevr Gerritsen

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

En wat.......... als je hulp nodig hebt?

 1. Het internet als je hulp nodig hebt
 2. Hulp vanuit kerken
 3. Leger des Heils
 4. Leger des heils: wat een vreemde toestand???
 5. Sociale dienst
 6. Mag ik je op weg helpen?
 7. Burgers weeshuis
 8. Bijdrage IBG
 9. Hulpfonds bijzondere noden
 10. GGD/School/vrouw en de bijstand/M.I.M.
 11. Tip
 12. Marian/burgers weeshuis?
 13. Speciale noden
 14. Burgers Weeshuis
 15. Leger des heils (2)
 16. Burgers weeshuis
 17. Burgers weeshuis
 18. Burgers Weeshuis
 19. Burger Weeshuis
 20. Bijzondere noden
 21. Home-start
 22. PersoonsGebonden Budget
 23. Hallo alleenstaande moeder
 24. Raar gevoel
 25. Wat moet ik doen als ik op straat komt te staan!
 26. Leger des Heils
 27. Fondsen
 28. Logeeradres aangeboden
 29. Tweeverdieners betalen dubbel belasting
 30. Urgente noden/bijzondere noden
 31. Reactie op raar gevoel
 32. Reactie op leger des heils
 33. Werken of thuisblijven
 34. Thuisblijven of werken
 35. Reactie op Greet
 36. Reactie Annelies
 37. Reactie op Greet
 38. Mocht je ooit juridisch advies nodig hebben
 39. Re: mocht je ooit juridische advies nodig hebben
 40. Zou graag met Ilona in contact komen
 41. wie kan mij helpen
 42. Bijzondere bijstand
 43. Raar gevoel
 44. Info stichting vakantie ook voor u
 45. Rechten
 46. Ondersteuning bieden in de dagelijks dingen

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.